Bảng giá dịch vụ

Cảm ơn bạn quan tâm dịch vụ của Nhà Đất Đồng Nai 360, rất mong được hợp tác!
Bảng giá tin đăng áp dụng từ tháng 07/2024
Tin thường
Vip 1
Vip 2
Vip 3
Vip 4
Vip 5
Giá ngày 500 đ 2,000 đ 4,000 đ 25,000 đ 25,000 đ 50,000 đ
Giá tuần (7 ngày) 3,500 đ 14,000 đ 28,000 đ 175,000 đ 175,000 đ 350,000 đ
Giá tháng (30 ngày) 15,000 đ 54,000 đ 105,000 đ 600,000 đ 600,000 đ 1,200,000 đ
Giá đẩy tin 500 đ/lần 1,000 đ/lần 2,000 đ/lần 3,000 đ/lần 4,000 đ/lần 5,000 đ/lần
Đăng tối thiểu 10 ngày 7 ngày 7 ngày 7 ngày 7 ngày 7 ngày
Màu sắc tiêu đề

Tiêu đề màu mặc định, viết thường

TIÊU ĐỀ MÀU XANH, IN HOA

TIÊU ĐỀ MÀU HỒNG, IN HOA

TIÊU ĐỀ MÀU CAM, IN HOA

TIÊU ĐỀ MÀU ĐỎ, IN HOA

TIÊU ĐỀ MÀU ĐỎ, IN HOA

Vị trí

Hiển thị sau các tin VIP

Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1, Tin VIP 2, Tin VIP 3 và trên các tin khác

Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1, Tin VIP 2 và trên các tin khác

Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1 và trên các tin khác

Hiển thị sau tin VIP đặc biệt và trên các tin khác

Hiển thị ở trên tất cả các tin khác. được hưởng nhiều ưu tiên và hiệu quả giao dịch cao nhất.

Tự động duyệt

Hiển thị số điện thoại
ở trang danh sách

Huy hiệu nổi bật

Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo

1. TIN VIP 5

Tin vip 5

- Hỗ trợ chạy quảng cáo trên cả 2 nền tảng Google Ads và Facebook Ads, nhân 3 hiệu quả tiếp cận khách hàng tiềm năng.

- Xuất hiện trên cùng danh sách tin đăng

- Biểu tượng 5 sao và tiêu đề viết hoa màu đỏ

2. TIN VIP 4

- Hỗ trợ chạy quảng cáo trên Google Ads, nhân 2 hiệu quả tiếp cận khách hàng tiềm năng.

- Xuất hiện bên dưới TIN VIP 5

- Biểu tượng 4 sao và tiêu đề viết hoa màu hồng

3. TIN VIP 3

- Hỗ trợ chạy quảng cáo trên Facebook Ads, nhân 2 hiệu quả tiếp cận khách hàng tiềm năng.

- Xuất hiện bên dưới TIN VIP 5 và TIN VIP 4

- Biểu tượng 3 sao và tiêu đề viết hoa màu xanh lá

4. TIN VIP 2

- Chỉ hiển thị tin trên website.

- Xuất hiện bên dưới TIN VIP 5 và TIN VIP 4 và TIN VIP 3

- Biểu tượng 2 sao và tiêu đề viết hoa màu vàng

5. TIN VIP 1

- Chỉ hiển thị tin trên website.

- Xuất hiện bên trên tin thường và tin miễn phí

- Biểu tượng 1 sao và tiêu đề viết hoa màu hồng

NHÀ ĐẤT ONLINE 360