Chi tiết hồ sơ, thủ tục thông báo khởi công xây dựng

Dưới đây là thông tin chi tiết về hồ sơ, thủ tục thông báo khởi công xây dựng công trình mà chủ đầu tư cần nắm rõ.

Căn cứ Khoản 30 và Khoản 39 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, có 6 trường hợp trước khi khởi công chủ đầu tư phải thông báo ngày khởi công xây dựng cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương. Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Theo đó, hồ sơ, thủ tục thông báo khởi công xây dựng được quy định cụ thể như sau:

Hồ sơ thông báo khởi công xây dựng

- Mẫu thông báo khởi công ban hành kèm theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP;

- Giấy phép xây dựng (bản sao);

- Đối với công trình xây dựng thuộc trường hợp 2, 3, 5 và 6 tại đây, chủ đầu tư gửi kèm hồ sơ thiết kế xây dựng đã được phê duyệt.

- Đối với công trình thuộc trường hợp 4 thì hồ sơ gửi kèm gồm: Hồ sơ thiết kế xây dựng đã được phê duyệt và các hồ sơ, giấy tờ chứng minh việc đáp ứng điều kiện về cấp phép xây dựng.

Thủ tục thông báo khởi công xây dựng

Chủ đầu tư gửi thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương để quản lý. Tùy thuộc vào từng loại công trình mà thông báo được gửi đến cơ quan khác nhau, cụ thể:

- Đối với nhà ở riêng lẻ thì chủ đầu tư gửi thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương).

- Đối với các công trình khác không thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì gửi thông báo đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Lưu ý: Trường hợp công trình thuộc đối tượng thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định 06/2021/NĐ-CP thì thông báo khởi công phải được gửi đồng thời tới cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp (Sở/Phòng xây dựng):

- Công trình xây dựng thuộc dự án quan trọng quốc gia; công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp theo quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

- Công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công.

- Công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng theo quy định pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng ngoài các công trình đã nêu trên.

Trang Thiều (T/H)
Nguồn: laodong.vn
Có thể bạn quan tâm
Mới cập nhật
Chọn môi giới bất động sản tốt như thế nào
Giá vàng tuần tới có thể tăng

Bán được giá tốt,

Cho thuê nhanh chóng!

Hàng ngàn người đã bán và cho thuê trên Nhà Đất Online 360

Bán và cho thuê với Nhà Đất Online 360